28. 09. 2016
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Oznam pre uchádzačov o zamestnanie

upsvrmiV súvislosti s výskytom ochorení na vírusovú hepatitídu typu A v okrese Sobrance a Michalovce, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce a v súlade s pokynom Ing. Mariána Valentoviča, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, bude pozastavená povinnosť preukazovania hľadania si zamestnania a ďalších kontaktov s uchádzačmi o zamestnanie na ÚPSVaR Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany v období od 26.9. - 16.10.2016.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny 

4. októbra 2016  
820 - 1400 hod.

Čítať celý článok: Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 39. týždeň:

26. - 30. september 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

erbMesto Sobrance vyhlasuje dňa 21.9.2016 o 1500 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozšírením hepatitídy typu A.

 Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

ŽLTAČKA - verejná vyhláška

zltackaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia hepatitídy typu A a u detí predškolského a školského veku v meste Sobrance nariaďuje bezodkladne podrobiť sa lekárskemu dohľadu, za účelom zistenia ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s uvedeným ochorením.

 RÚVZ Michalovce - Rozhodnutie 

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 38. týždeň:

19. - 23. september 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny 

27. septembra 2016  
900 - 1530 hod.  

Čítať celý článok: Prerušenie distribúcie elektriny

 

ŽLTAČKA

zltackaRegionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce upozorňuje občanov, že v meste Sobrance a v jeho okolí je zvýšený výskyt žltačky typu A.
pdf_button List RÚVZ Michalovce
pdf_button Viac informácií o chorobe a prevencii
pdf_button Infekčná žltačka - choroba nielen špinavých rúk
pdf_button Dezinfekcia vodného zdroja
pdf_button Rozhodnutie RÚVZ Michalovce

 

OZNÁMENIE - STAFER, s.r.o.


erbMesto Sobrance podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posúdení vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o oznámení o zmene navrhovanej činnosti Sobrance, ul. SNP - zariadenie na zber odpadov STAFER, s.r.o.

pdf_button Viac informácií 

 

CVČ SOBRANCE

zvoncekCentrum voľného času, Námestie slobody č. 1, Sobrance pripravilo na september 2016 tieto podujatia:

pdf_button Prehľad podujatí - september 2016

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta