29. 03. 2017
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

OZNAM

erbMesto Sobrance vyzýva občanov, aby predložili v čo najkratšom termíne na úseku daní a poplatkov doklady, ktoré sú potrebné na zníženie poplatku za komunálny odpad.

Čítať celý článok: OZNAM

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 13. týždeň:

27. - 31. marec 2017

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Výrub dreviny

erbMesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - žiadosť Detského domova Remetské Hámre č. 31 o udelenie súhlasu k výrubu dreviny. Viac informácií nižšie. 

pdf_button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie

 

Výrub drevín

erbMesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - žiadosť Andreja Hreška, Kollárova 20, Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín. Viac informácií nižšie. 

pdf_button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie

 

Klientske centrum

klietske-centrumObvodné oddelenie Policajného zboru v Sobranciach oznamuje, že na Tyršovej ul. č. 12 v Sobranciach sa otvorilo Klientske centrum, kde si vybavíte

Čítať celý článok: Klientske centrum

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 12. týždeň:

20. - 24. marec 2017

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Výrub drevín

erbMesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - žiadosť Dušana Iľova, Švermova 407/1, Sobrance o udelenie súhlasu k výrubu drevín. Viac informácií nižšie. 

pdf_button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie

 

Výrub drevín

erbMesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - žiadosť Zuzana Poľaková, Gorkého 356/30, Sobrance  o udelenie súhlasu k výrubu drevín. Viac informácií nižšie. 

pdf_button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie 

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 11. týždeň:

13. - 17. marec 2017

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Ochrana pred požiarmi

ohenJarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom lesných požiarov, požiarov pasienkov a iných trávnatých plôch. V dôsledku nelegálneho vypaľovania porastov dochádza každoročne nielen k veľkým materiálnym škodám, ale aj k nezanedbateľným škodám ekologickým.

Čítať celý článok: Ochrana pred požiarmi

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta