26. 10. 2014
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:
časť mesta Sobrance - ulica Mieru
od č. 9 po č. 22 a č. 45, 49, 50, 64
dňa 6. novembra 2014   820  - 1150 hod.

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

POZVÁNKA

ucta-k-starsimMesto Sobrance vás pozýva na podujatie venované seniorom
             VÁM PATRÍ ÚCTA
26. októbra 2014
(nedeľa) o 15. hod.
  v Dome kultúry v Sobranciach

Čaká vás príjemné popoludnie s kultúrnym programom, prekvapením a výstava "Krása milých vecí" JDS - Klubu dôchodcov a ZO - Matice slovenskej Sobrance.

 

Výberové konanie

erb
Mesto Sobrance vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Komenského 6, Sobrance. 

pdf_button Vyhlásenie výberového konania

 

Výberové konanie

erb
Mesto Sobrance vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozícii

terénny sociálny pracovník
 
pdf_button Viac informácií

 

Deň sv. Huberta 2014

jeleneMesto Sobrance, Lesy SR, š.p., Odštepný závod Sobrance, Obvodná poľovnícka komora Sobrance, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu a Košický samosprávny kraj vás pozývajú do Sobraneckých kúpeľov na

DEŇ SV. HUBERTA  v nedeľu 12. októbra 2014. 

pdf_button Plagát

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby Sobrance - ul. Ľ. Štúra - rekonštrukcia a zriadenie NN siete, rek. DP, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov siete v k. ú. mesta Sobrance podľa priloženej grafickej situácie. Predpokladaný termín - rok 2015.

pdf button Oznámenie verejnou vyhláškou 
pdf button 
Grafická situácia

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v októbri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button

 Podujatia v októbri 2014

 

POZVÁNKA

socha-2014
Pozývame vás na posviacku sochy sv. Archanjela Michala

28. septembra 2014 (nedeľa)
o 1500 hod.
na Štefánikovej ul. v Sobranciach


pdf_button Pozvánka

 

Voľba hlavného kontrolóra

erb
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Sobrance.

pdf_button Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sobrance

 

EUROPROJEKT


vlajka-euStredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach realizuje projekt Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

pdf_button  Prostriedky z fondov EÚ pomôžu pri inovácii vzdelávania v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta