23. 11. 2014
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Pozvánka

pamatnik
Pozývame vás na oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Sobrance

21. novembra 2014 (piatok) o 1300 hod.
  

Zraz účastníkov je pred budovou MsÚ Sobrance.

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na 
Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. č. 287 v Sobranciach o výmere 36,04 m2

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na 
Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. č. 287 o výmere 29,0 m2. 

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

EUROPROJEKT

vlajka-eu
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach realizuje projekt Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. V rámci tohto projektu bola pre školu zakúpená výpočtová technika v hodnote 27 950,00 €.

pdf_button Nová technika pre inováciu vzdelávania v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v novembri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Plán podujatí na november 2014

 

Oznámenie o začatí konania

erb
Mesto Sobrance, ako príslušný orgán, oznamuje začatie správneho konania vo veci výrubu drevín v celkovom počte 17 ks a zvoláva ústne pojednávanie dňa 10.11.2014 o 900 hod.

pdf_button Viac informácií

 

Zverejnenie zámeru

kontajnerMesto Sobrance informuje verejnosť o tom, že STAFER, s.r.o., ul. Priemyselná č. 7, 071 017 Michalovce zaslala zámer "Sobrance - zariadenie na zber odpadov STAFER, s.r.o.". V prípade záujmu je k nahliadnutiu u Ing. Daniela Tižu na Mestskom úrade v Sobranciach počas pracovnej doby 21 dní od zverejnenia (3.11.2014).

pdf_button OÚ Sobrance- zaslanie zámeru
pdf_button STAFER, s.r.o. zariadenie na zber odpadov

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:
časť mesta Sobrance - ulica Mieru
od č. 9 po č. 22 a č. 45, 49, 50, 64
dňa 6. novembra 2014   820  - 1150 hod.

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

POZVÁNKA

ucta-k-starsimMesto Sobrance vás pozýva na podujatie venované seniorom
             VÁM PATRÍ ÚCTA
26. októbra 2014
(nedeľa) o 15. hod.
  v Dome kultúry v Sobranciach

Čaká vás príjemné popoludnie s kultúrnym programom, prekvapením a výstava "Krása milých vecí" JDS - Klubu dôchodcov a ZO - Matice slovenskej Sobrance.

 

Výberové konanie

erb
Mesto Sobrance vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Komenského 6, Sobrance. 

pdf_button Vyhlásenie výberového konania

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta