27. 05. 2015
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

CVČ SOBRANCE

zvoncek
Centrum voľného času Sobrance pozýva všetky deti na super oslavu MDD

1. júna 2015


pdf_button Pozvánka

 

POZVÁNKA

zus-lZákladná umelecká škola v Sobranciach a RZ pri ZUŠ vás pozývajú na 
Verejný záverečný koncert
28.5.2015  o 1630 hod.
v Dome kultúry v Sobranciach

 pdf_button Plagát

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar
Východoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta
Sobranciach, časť Komárovce  
v dňoch 2. - 5. júna 2015, 8. - 12. júna 2015 

Čítať celý článok: Prerušenie distribúcie elektriny

 

OLYMPIÁDA SENIOROV

jds-logo
Okresná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska, Klub dôchodcov Sobrance pod záštitou primátora mesta Sobrance usporiada 
I. ŠPORTOVO-ZÁBAVNÚ OLYMPIÁDU SENIOROV
13. mája 2015
(streda) o 1000 hod.
v Sobraneckých kúpeľoch (pri prameni)

Príďte povzbudiť súťažné družstvá, o zábavu a pohostenie je postarané.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná.

 

POZVÁNKA

pamatnikOkresný úrad Sobrance, Mesto Sobrance a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sobrance pozývajú pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny na 
Pietny akt kladenia vencov
6. mája 2015 o 1030 hod. 
pri pamätníku vojakom Červenej armády v mestskom parku na Nám. slobody.

Zraz účastníkov a hostí bude o 1000 hod. pred SOŠOaS Sobrance.

 

Výberové konanie

erb
Prevádzkovateľ komunitného centra Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance vyhlasuje výberové konanie na 1 miesto pracovníka povereného riadením komunitného centra. 

pdf_button Viac informácií

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v máji 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na máj 2015

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

vsd
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje začiatok prác súvisiacich s rekonštrukciou a výstavbou stavby Sobrance, Nám. slobody - úprava NN káblov z MTR 19, pre bloky A, B.  

pdf_button Oznámenie verejnou vyhláškou

 

OZNÁMENIE

erbMesto Sobrance informuje verejnosť o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja". 
Dokument je k nahliadnutiu 14 dní od zverejnenia (29.4.2015) na MsÚ Sobrance.

pdf_button Oznámenie o strategickom dokumente 

 

Stavanie mája

majMesto Sobrance Vás pozýva na

STAVANIE MÁJA

30. apríla 2015 (štvrtok)
o 1600 hod.
park pred Mestským úradom Sobrance

V prípade nepriaznivého počasia sa na Vás tešíme v Dome kultúry (divadelná sála)

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta