09. 02. 2016
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

CVČ SOBRANCE

zvoncekCentrum voľného času, Námestie slobody č. 1, Sobrance pripravilo na mesiac február 2016 tieto podujatia:

pdf_button Prehľad podujatí - február 2016


 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 6. týždeň:
8. - 12. február 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

FAŠIANGY


fasiangMesto Sobrance vás pozýva v sobotu 6. februára 2016
Dom kultúry Sobranciach
o 900 hod.
na FAŠIANGOVÉ DOBROTY
o 1800 hod. 
 na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU 

pdf button  Plagát

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 5. týždeň:
1. - 5. február 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Výrub drevín

erbMesto Sobrance, ako príslušný orgán štátnej správy, oznamuje začiatok správneho konania vo veci výrubu drevín, o ktoré požiadal Ing. Ján Kostičák, Mieru 61, 073 01  Sobrance. 

pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania a pozvánka na miestne šetrenie

 

Máte slinu?

mateslinuNadácia Kvapka Nádeje a Národný register darcov kostnej drene vyhlásili celoslovenskú charitatívnu kampaň MÁTE SLINU? (www.mateslinu.sk), zameranú na získanie nových darcov kostnej drene, ktorá sa realizuje od 11.01.2016 do 30.03.2016.  Záštitu nad ňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čítať celý článok: Máte slinu?

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 4. týždeň:
25. - 29. január 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Zápis do 1. roč. ZŠ

deti sTento rok sa už zápisy detí do základnej školy v januári nezačnú. Ich tradičný termín od polovice januára je už minulosťou. V tomto roku sa prvýkrát uskutočnia v neskoršom termíne - u nás v zmysle VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ to bude 4.4.2016 o 15. hod. na obidvoch ZŠ v Sobranciach.

Čítať celý článok: Zápis do 1. roč. ZŠ

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1, Sobrance pripravilo tieto podujatia na mesiac január 2016:

pdf_button Prehľad podujatí - január 2016 

 

Vývoz komunálneho odpadu

kontajnerMesto Sobrance ma rozdelený vývoz komunálneho odpadu  z domácností do 2 dní: vo štvrtok a v piatok.  Ulice, situované  južne od Michalovskej, majú vývoz vo štvrtok  a ulice severne od Michalovskej  majú vývoz  v piatok.

Čítať celý článok: Vývoz komunálneho odpadu

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta