27. 10. 2016
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 43. týždeň:

24. - 28. októbra 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 42. týždeň:

17. - 21. október 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny 

25. októbra 2016  
830 - 1430 hod. 

Čítať celý článok: Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 41. týždeň:

10. - 14. októbra 2016

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto Sobrance:

18. októbra 2016  
83- 1430 hod. 

Čítať celý článok: Prerušenie distribúcie elektriny

 

Oznam pre uchádzačov o zamestnanie

upsvrmiV súvislosti s výskytom ochorení na vírusovú hepatitídu typu A v okrese Sobrance a Michalovce, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce a v súlade s pokynom Ing. Mariána Valentoviča, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, bude pozastavená povinnosť preukazovania hľadania si zamestnania a ďalších kontaktov s uchádzačmi o zamestnanie na ÚPSVaR Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany v období od 26.9. - 16.10.2016.

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

erbMesto Sobrance vyhlasuje dňa 21.9.2016 o 1500 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozšírením hepatitídy typu A.

 Vyhlásenie mimoriadnej situácie

 

ŽLTAČKA - verejná vyhláška

zltackaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia hepatitídy typu A a u detí predškolského a školského veku v meste Sobrance nariaďuje bezodkladne podrobiť sa lekárskemu dohľadu, za účelom zistenia ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s uvedeným ochorením.

 RÚVZ Michalovce - Rozhodnutie 

 

ŽLTAČKA

zltackaRegionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce upozorňuje občanov, že v meste Sobrance a v jeho okolí je zvýšený výskyt žltačky typu A.
pdf_button List RÚVZ Michalovce
pdf_button Viac informácií o chorobe a prevencii
pdf_button Infekčná žltačka - choroba nielen špinavých rúk
pdf_button Dezinfekcia vodného zdroja
pdf_button Rozhodnutie RÚVZ Michalovce

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta