27. 11. 2015
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Oznámenie o dražbe

drazbaGENERAL FACTORING, a.s., ako dražobník v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov požiadal o zverejnenie tohto oznámenia o opakovanej dobrovoľnej dražbe  

pdf_button Oznámenie o dražbe - 3. kolo

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 49. týždeň:
30. november - 4. december 2015

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 48. týždeň:
23. - 27. november 2015

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

POZVÁNKA

pamatnikMesto Sobrance v spolupráci s Oblastným výborom SZPB Michalovce a ZO SZPB Sobrance vás pozýva na Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Sobrance

20. novembra 2015 (piatok) o 1030 hod.
  

Zraz účastníkov je pred budovou Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Námestie slobody č. 12, Sobrance.

 

Výrub drevín

erb
Mesto Sobrance, ako príslušný orgán štátnej správy, oznamuje začiatok správneho konania vo veci výrubu drevín, o ktoré požiadala Jana Kopecká, Gorkého 33, 073 01  Sobrance. 

pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania 

 

Mladí na scénu

zvoncekOslávte s nami Deň študentstva
MLADÍ NA SCÉNU
20.11.2015
CVČ SOBRANCE

 Plagát

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušená distribúcia elektriny 
v termíne 16. november 2015  od 800 hod.  do 1530 hod.
pre odberné miesto Sobrance:
úseky Komenského (IBV) č. 1053, 1432, 1082, 1098, 1093, 1091, 1088, 1104, 1103, 1094, 1095, 1096, 1089 a 1106 

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 47. týždeň: 
16. - 20. november 2015

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 46. týždeň:
9. - 13. november 2015 

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

POZVÁNKA

globalne-problemyŠkolský úrad Sobrance a Hvezdáreň Michalovce pozýva tých, ktorí sa zaujímajú o globálne problémy ľudstva, na odborný seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 
5.11.2015 o 1400 hod. v zborovni ZŠ Komenského 12 v Sobranciach

 Pozvánka 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta