02. 03. 2015
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

CVČ SOBRANCE


zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach vo februári 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na február 2015

 

Vývoz komunálneho odpadu - zmena

kontajnerMesto Sobrance ma rozdelený vývoz komunálneho odpadu  z domácností do 2 dní: vo štvrtok a v piatok. Vzhľadom na určité zmeny sa odpad z ulíc SNP, Švermova, Štúrova, S. Chalupku, Tibavská a Gorkého bude vyvážať vo štvrtky (v pôvodnom harmonograme boli uvedené v piatok). Po novom ulice, situované  južne od Michalovskej, majú vývoz vo štvrtok  a ulice severne od Michalovskej  majú vývoz  v piatok.

Čítať celý článok: Vývoz komunálneho odpadu - zmena

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v januári 2015 pripravilo tieto podujatia:

pdf button Plán podujatí na január 2015

 

Pozvánka

vianoce
Pozývame vás na Vianočný koncert skupiny HURIKÁN
28.12.2014 o 17. hod.
v Dome kultúry v Sobranciach
 

pdf_button Plagát

 

Pozvánka

v-koncert

Klub mladých pri Centre voľného času v Sobranciach o OZ INaK Sobrance vás pozývajú na 
VIANOČNÝ KONCERT MLADÝCH KAPIEL
21.12.2014 o 16. hod.
 
v Dome kultúry v Sobranciach

 pdf_button Plagát

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach počas vianočných prázdnin v r. 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Prázninová činnosť

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v decembri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Plán podujatí na december 2014

 
 

Pozvánka

pamatnik
Pozývame vás na oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Sobrance

21. novembra 2014 (piatok) o 1300 hod.
  

Zraz účastníkov je pred budovou MsÚ Sobrance.

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na 
Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. č. 287 v Sobranciach o výmere 36,04 m2

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta