02. 10. 2014
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Deň sv. Huberta 2014

jeleneMesto Sobrance, Lesy SR, š.p., Odštepný závod Sobrance, Obvodná poľovnícka komora Sobrance, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu a Košický samosprávny kraj vás pozývajú do Sobraneckých kúpeľov na

DEŇ SV. HUBERTA  v nedeľu 12. októbra 2014. 

pdf_button Plagát

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby Sobrance - ul. Ľ. Štúra - rekonštrukcia a zriadenie NN siete, rek. DP, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov siete v k. ú. mesta Sobrance podľa priloženej grafickej situácie. Predpokladaný termín - rok 2015.

pdf button Oznámenie verejnou vyhláškou 
pdf button 
Grafická situácia

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v októbri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button

 Podujatia v októbri 2014

 

POZVÁNKA

socha-2014
Pozývame vás na posviacku sochy sv. Archanjela Michala

28. septembra 2014 (nedeľa)
o 1500 hod.
na Štefánikovej ul. v Sobranciach


pdf_button Pozvánka

 

Voľba hlavného kontrolóra

erb
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Sobrance.

pdf_button Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sobrance

 

EUROPROJEKT


vlajka-euStredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach realizuje projekt Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

pdf_button  Prostriedky z fondov EÚ pomôžu pri inovácii vzdelávania v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto časť mesta Sobrance - ulice:
Prof. Hlaváča, Pri parku od č. 1 po č. 7, Tibavská č. 25

dňa 14. októbra 2014   800  - 1730 hod.

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

POZVÁNKA

2014-jaceckoMesto Sobrance pod záštitou primátora Ing. Štefana Staška
vás pozýva na výstavu fotoobrazov

Mikuláša JACEČKA
19.9. - 19.10.2014
Dom kultúry Sobrance

pdf_button Plagát

 

SOBRANSKÝ JARMOK

sj logoPozývame vás na tradičný SOBRANSKÝ JARMOK
18. - 20. septembra 2014
v centre mesta

pdf_button Plagát

 

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto časť mesta Sobrance - ulice:
Mieru, Pavla Horova, Kúpeľská, Gagarinova, Gen. Svobodu, Nová, Bernolákova, Pri parku od č. 1 po č. 27, Prof. Hlaváča od č. 21 po č. 27, Gorkého od č. 1 po č. 4 a Tibavská od č. 1 po č. 27

dňa 9. septembra 2014   1330  - 1900 hod.

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta