19. 12. 2014
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Pozvánka

vianoce
Pozývame vás na Vianočný koncert skupiny HURIKÁN
28.12.2014 o 17. hod.
v Dome kultúry v Sobranciach
 

pdf_button Plagát

 

Pozvánka

v-koncert

Klub mladých pri Centre voľného času v Sobranciach o OZ INaK Sobrance vás pozývajú na 
VIANOČNÝ KONCERT MLADÝCH KAPIEL
21.12.2014 o 16. hod.
 
v Dome kultúry v Sobranciach

 pdf_button Plagát

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach počas vianočných prázdnin v r. 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Prázninová činnosť

 

CVČ SOBRANCE

zvoncek logo
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v decembri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Plán podujatí na december 2014

 
 

Pozvánka

pamatnik
Pozývame vás na oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Sobrance

21. novembra 2014 (piatok) o 1300 hod.
  

Zraz účastníkov je pred budovou MsÚ Sobrance.

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na 
Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. č. 287 v Sobranciach o výmere 36,04 m2

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na 
Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. č. 287 o výmere 29,0 m2. 

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

EUROPROJEKT

vlajka-eu
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach realizuje projekt Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. V rámci tohto projektu bola pre školu zakúpená výpočtová technika v hodnote 27 950,00 €.

pdf_button Nová technika pre inováciu vzdelávania v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach

 

CVČ SOBRANCE


zvoncek
Centrum voľného času, Námestie slobody č. 1 v Sobranciach v novembri 2014 pripravilo tieto podujatia

pdf button Plán podujatí na november 2014

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta