23. 05. 2018
   
Písmo

Dane a poplatok

Dane a poplatok

 

MIESTNE DANE A POPLATOK
Vybavuje: Ing. Lenka Pavlinová
Kontakt:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

  

pdf_button Informácie pre občanov

pdf_button Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
pdf_button VII. Oddiel - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje 
pdf_button VI. Oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty
pdf_button V. Oddiel - Priznanie k dani za psa 
pdf_button IV. Oddiel - Priznanie k dani z bytov 
pdf_button III. Oddiel - Priznanie k dani zo stavieb 
pdf_button II. Oddiel - Priznanie k dani z pozemkov
pdf_button Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

pdf_button Žiadosť o odpustenie poplatku v roku 2018
pdf_button Žiadosť o odpustenie poplatku v roku 2017
pdf_button Žiadosť o odpustenie poplatku v roku 2016
pdf_button Ohlásenie vzniku, zániku alebo zmeny k poplatku pre fyzické a právnické osoby
pdf_button Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie
pdf_button Vyúčtovanie dane za ubytovanie

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta