24. 05. 2018
   
Písmo

ŠFRB, doprava, stavebny poriadok

Stavebný poriadok na úrovni obce, územný plán, cestné hospodárstvo a ŠFRB

STAVEBNÝ PORIADOK NA ÚROVNI OBCE, ÚZEMNÝ PLÁN, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A ŠFRB

Vybavuje: Ing. Michal Dinič
Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Najrýchlejšíe a najnovšíe informácie o možnom poskytnutí podpory pre rozširovanie a zveľaďovanie bytovej výstavby na Slovensku a pre zatepľovanie v rámci Vládneho programu zatepľovania získate na sfrb.sk .

Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve na úrovni mesta:

pdf_button Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene
pdf_button Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene 

Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce:

pdf_button Ohlásenie drobnej stavby
pdf_button Ohlásenie stavebných úprav
pdf_button Povoľovanie reklám

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej dodržiavanie:

pdf_button Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska  


Parkovanie na území mesta Sobrance

pdf_button Zásady o podmienkach prideľovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Sobrance
pdf_button Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta