24. 05. 2018
   
Písmo

Životné prostredie, komunálny odpad

Životné prostredie, komunálny odpad


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje: Ing. Jozef Rajzák 
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

pdf_button Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny


pdf_button Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (podľa skutočnosti roka predchádzajúceho)

Prevadzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypušťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.


pdf_button Zberný dvor   
pdf_button Informácia o novom postupe pri nakladaní s odpadovýmu pneumatikami


pdf_button Harmonogram vývozu - štvrtok 2018
pdf_button Harmonogram vývozu - piatok 2018

pdf_button Harmonogram vývozu - štvrtok - 2017

pdf button Harmonogram vývozu - piatok - 2017

pdf button 
Harmonogram vývozu - štvrtok - 2016  
pdf button
 Harmonogram vývozu - piatok - 2016

pdf button Vývoz komunálneho odpadu z domácností - 2015
pdf_button Harmonogram vývozu - štvrtok - 2015
pdf_button
 Harmonogram vývozu - piatok - 2015

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta