24. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Monitorovanie zoonózy Trichinella

veterinarRegionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce žiada o súčinnosť pri monitorovaní pôvodcu zoonózy Trichinella spp. pri domácich zabíjačkach ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.

Podľa § 23 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  - (Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu):

 

ods. (1) - Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak:

a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
e) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinelly podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse,

v bode (2) je uvedené:

Mäso z domácich ošípaných, diviakov, koní a ostatných živočíšnych druhov môže byť napadnuté nematódami rodu Trichinella. Konzumácia mäsa napadnutého Trichinella môže u ľudí spôsobiť závažné ochorenie. Musia sa zaviesť opatrenia na zabránenie ochorenia ľudí spôsobeného konzumáciou mäsa napadnutého Trichinella.

v bode (8) je uvedené:

Pravidelné monitorovanie domácich ošípaných, diviakov, koní, líšok a iných indikátorových zvierat predstavuje dôležitý nástroj hodnotenia zmien v prevalencii choroby.

Vyšetrovanie pôvodcu zoonózy Trichinella spp. u odporazených ošípaných bude vykonané nasledovne:

Chovateľ odoberie vzorku (bráničný pilier z odporazenej ošípanej) a doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce, ktorá zabezpečí odsun vzorky na laboratórne vyšetrenie do akreditovaného laboratória. V prípade pozitívneho nálezu Trichinella spp. chovateľ bude telefonicky vyrozumený.

S úctou a vďakou za spoluprácu

MVDr. Rastislav Ďurečko, PhD.
riaditeľ RVPS

 

 


 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta