23. 04. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

stoziar
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance v termíne:

11. novembra 2010 v čase od 8:00 do 16:00 hod. a v termíne 12. novembra 2010 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

pre odberné miesto:

ulica Tyršova od č. 26 po č. 48, ulica Komárovská od č. 1 po č. 10 a od č. 32 po č. 57

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa § 24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 Z.z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Výchoslovenská distribučná, a.s., Košice

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta