23. 04. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

stoziarVýchodoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance v termíne:

7. decembra 2010 v čase od 7:40 do 16:00 hod.

pre odberné miesto:
Mesto Sobrance – časť Komárovce – transformátor na ul. Za mostom
od transformátora po č. 100, od transformátora Hlavná cesta po č. 25 cez č. 88, cez č. 58, cez č. 23, ul. od č. 58 po č. 55, od č. 23 po č. 32, ul. smer Ostrov od č. 88 po 118 až po 64 cez č. 86

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa § 24 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 656/2004 Z.z. odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Výchoslovenská distribučná, a.s., Košice

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta