20. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

volbyPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Mesto Sobrance v súlade s § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov mesta Sobrance ku dňu 03.09.2010:  6 018 obyvateľov.

 

pdf_button Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.novembra 2010

pdf_button Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta

pdf_button Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 1

pdf_button Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 2

pdf_button Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 3

pdf_button Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 4

pdf_button Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

pdf_button Vyhlásenie o odvolaní kandidatúry

 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta