20. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Výzva na očkovanie proti chrípke

chripka Výzva na očkovanie proti chrípke

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu - stúpajúcu tendenciu chrípkových ochorení,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce vyzýva občanov na očkovanie proti chrípke v sezóne 2010 / 2011.


Upozornenie a výzva na očkovanie proti  chrípke v sezóne 2010/2011


 Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 bilióna osôb, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 – 500 000 osôb.
 Nakoľko je ďalší vývoj situácie vo výskyte chrípky nepredvídateľný,  regionálna riaditeľka Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Zsuzsanna Jakab poskytla informáciu o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky v Európe v ktorej sa uvádza:
 Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 bolo hlásených niekoľko úmrtí, u ktorých sa laboratórne potvrdil pandemický vírus chrípky A(H1N1) 2009 a vírus chrípky typu B. Z predbežných informácií vyplýva, že väčšina chorých, ktorí na chrípku zomreli, mali aj iné závažné ochorenie a proti chrípke neboli očkovaní. Preto je potrebné zabezpečiť zvýšenie zaočkovanosti proti sezónnej chrípke, predovšetkým u rizikových skupín obyvateľstva. Očkovacie látky sú bezpečné a účinné. Všetky očkovacie látky proti sezónnej chrípke registrované v SR obsahujú tri vakcinálne kmene vírusu chrípky, ktoré v tejto chrípkovej sezóne cirkulujú v populácii:

• A/California/72009 (H1N1) – like virus (pandemický kmeň)
• A/Perth/16/2009 (H3N2) – like virus
• B/Brisbane/60/2008 – like virus

Takmer vo všetkých krajinách Európy boli v tejto chrípkovej sezóne laboratórne potvrdené všetky tri vírusy chrípky, vrátane pandemického, ktorý cirkuluje v celosvetovej populácii.
WHO zdôrazňuje, že riziko ochorenia na chrípku je najmä u:
• dojčiat a detí, predovšetkým vo veku do 2 rokov
• tehotných žien
• osôb s chronickými pľúcnymi ochoreniami
• osôb s chronickými pľúcnymi ochoreniami
• osôb s metabolickými poruchami
• osôb s chronickými ochoreniami obličiek a pečene
• osôb s poruchami imunity
• osôb 65 ročných a starších


Očkovanie je najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke, a preto je potrebné, aby možnosť očkovania, ako špecifickej prevencie využili najmä osoby v najvyššom riziku nákazy. Prioritne by mali byť zaočkované:
• tehotné ženy
• osoby bez ohľadu na vek dispenzarizované so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými renálnymi a imunitnými poruchami
• zdravotnícki pracovníci, vrátane osôb poskytujúcich opatrovateľské služby
• osoby 60 ročné a staršie
• osoby umiestnené v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnej starostlivosti


        RÚVZ so sídlom v Michalovciach
               Oddelenie epidemiológie

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta