20. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

erbMesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž na :

 „Prenájom nebytových priestorov o výmere 50,0 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 2 Sobrance“.

Znenie súťažných podmienok a vzor súťažného návrhu zmluvy sú zverejnené na internetovej stránke mesta Sobrance. Záujemcovia si ich môžu osobne prevziať na adrese: Mestský úrad  Sobrance, Štefánikova 23, Sobrance, úsek finančný a správy majetku u  Ing. Rybnického v pracovných dňoch od 11.04.2011 do 21.04.2011   v čase  od 8,00 do 15,00 hodiny. Obhliadka predmetu prenájmu je možná od 11.04.2011 . Termín obhliadky je  možné dohodnúť aj telefonicky na čísle 0904 297532.

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 26.04.2011 o 14.00 hodine.


Ing. Štefan Staško
  primátor mesta

pdf_button Výzva na podávanie návrhov
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta