22. 05. 2018
   
Písmo

ARCHÍV AKTUALÍT

Prenájom majetku mesta

erbV zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Sobrance zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Prenájom nebytových priestorov o výmere 33,0 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance pre LEKOS, spol. s r.o. Michalovce, Okružná 3, Michalovce.
Priestory sa nachádzajú na 2. nadzemnom podlaží budovy Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance. pozostávajú z troch vzájomne prepojených miestností. Tieto priestory sú určené na podnikateľské, kancelárske alebo skladové účely.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta