22. 05. 2018
   
Písmo
Archívy

Filter 

 • Týždeň slovenských knižníc

  Mestské kultúrne stredisko pozýva vás všetkých, čitateľov i nečitateľov, v rámci TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 28. marca 2011 – 3. apríla 2011 do našej mestskej knižnice. Ak navštívite našu knižnicu v týchto dňoch, môžete len z...
 • Vyzvi srdce k pohybu

  Vyzvi srdce k pohybu Celoslovenská súťaž "Vyzvi srdce k pohybu" je organizovaná Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pod gesciou RÚVZ v Banskej Bystrici v rámci programu CINDI, teda Programu prevencie ochorení sr...
 • Svetový deň vody

  22. marec bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti Oddelenie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach pripravilo akciu pre obyvateľov nášho regió...
 • MsKS - február 2011

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva v mesiaci fabruár 2011 na tieto podujatia Zoznam podujatí na stiahnutie...
 • MsKS - marec 2011

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva v mesiaci marec 2011 na tieto podujatia Zoznam podujatí na stiahnutie...
 • Tkaná krása

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach a majsterka tkáčskeho remesla Jozefína Štefančíková  Vás pozývajú na výstavu pod názvom „TEPLO DOMOVA“ inštalovanú v spoločenskej sále MsKS Sobrance.  Podrobnosti o výstave...
 • MsKS - apríl 2011

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva v mesiaci apríl 2011 na tieto podujatia  Zoznam podujatí na stiahnutie...
 • MsKS - január 2011

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva na tieto podujatia: Zoznam podujatí na stiahnutie...
 • CVČ - Zvonček - január 2011

   Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach pre vás v januári 2011 pripravilo tieto podujatia:Plán podujatí...
 • CVČ - Zvonček - marec 2011

   Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach pre vás v marci 2011 pripravilo tieto podujatia:Plán podujatí...
 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  V zmysle novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení zmien a doplnkov, Mesto Sobrance bude povinne zverejňovať zmluvy, fa...
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

   Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Na základných školách v našom meste sa 17.1.2011 o 15. hod. uskutoční slávnostný zápis budúcich prvákov na školský rok 2011/2012.Stalo už tradíciou, že ich vítajú slávnostným spôsobom, aby prvé ko...
 • Spolu dokážeme viac

  Spolu dokážeme viac V spoločenskej sále MsKS v Sobranciach sa 17.12.2010 konalo Diskusné fórum na tému „Ako ďalej v práci s mládežou v meste Sobrance“. Bolo zavŕšením projektu „Spolu dokážeme viac“, ktorý finančne podporilo Mini...
 • Výzva na očkovanie proti chrípke

   Výzva na očkovanie proti chrípke Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu - stúpajúcu tendenciu chrípkových ochorení,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce vyzýva občanov na očkovanie proti chrípke v sezóne 2010...
 • Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach - 11. 1. 2011

  OZNÁMENIE V súlade s ustanovením § 12 ods. 3 druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach sa uskutoční dňa...
 • MsKS - December 2010

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva na tieto podujatia: Zoznam podujatí na stiahnutie...
 • CVČ Zvonček - December 2010

  Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach pre vás v decembri 2010 pripravilo tieto podujatia: Zoznam podujatí na stiahnutie....
 • Svetový deň AIDS

  1.december je Svetovou zdravotníckou organizáciou / WHO / vyhlásený za Svetový deň AIDS.Účelom je "posvietiť si" na uvedenú problematiku a podporovať prevenciu tohto ochorenia na Slovensku i na celom svete.Tento ročník Svetového dňa je ve...
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010

     Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva a volieb prímátora mesta...
 • P O Z V Á N K A do knižnice

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vás pozýva v mesiaci november do knižnice na tieto podujatia:11.11.2010 o 14.00 hod. - Poznáš komiksy? - Minibeseda o komiksoch29.11.2010 o 16.00 hod. - Rodičia a deti - Posedenie pri čaji a beseda o tom, ...

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta