27. 05. 2018
   
Písmo
Archívy

Filter 

 • S Ú Ť A Ž vo viazaní adventných vencov

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach vyhlasuje Súťaž vo viazaní adventných vencov a dekorácií 24. novembra 2010, t.j. v stredu od 9.00 hod. do 11.00 hod. v spoločenskej sále MsKS. Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivosť, nápaditosť, or...
 • P O Z V Á N K A NA OSLAVY OSLOBODENIA MESTA

  Mesto Sobrance v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Sobrance vás pozýva na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta 23. novembra 2010 t.j. v utorok o 13.00 hod. pri pamätníku padlým v mestskom parku na ...
 • FILMÁRIK 2010

  Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach - kino Slovakia vyhlasuje súťaž FILMÁRIK 2010, ktorá odštartuje 5.11.2010 ( piatok ) premietaním prvého súťažného filmu. ...
 • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010. Mesto Sobrance v súla...
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance v termíne: 11. novembra 2010 v čase od 8:00 do 16:00 hod. a v termíne 12. novembra 2010 v čase od 9:00 do 13:00 hod. ...
 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance v termíne: 7. decembra 2010 v čase od 7:40 do 16:00 hod. ...
 • Monitorovanie zoonózy Trichinella

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce žiada o súčinnosť pri monitorovaní pôvodcu zoonózy Trichinella spp. pri domácich zabíjačkach ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.Podľa § 23 zákona č. 39/2007 o ...

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta