23. 05. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar
Východoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na údržbe  distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny 

v termíne 15. marec 2018   od 740 hod.  do 1630 hod.

ulice: 
Sama Chalupku
Švermova
Tibavská č. d. 4, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 28 a 34
Gorkého č. d. 5  

 
v termíne 19. marec 2018   
od 740 hod.  do 1630 hod.

ulice: 

Sama Chalupku
Švermova od č. d. 1 po č. d. 33 (nepárne čísla domov), od č. d. 18 po č. d. 36 (párne čísla domov), č. d. 2, 4, 6 a 40 

 

v termíne 20. marec 2018   
od 750 hod.  do 1630 hod.

v termíne 21. marec 2018   od 740 hod.  do 1630 hod.

ulice: 
Sama Chalupku
Švermova od č. d. 1 po č. d. 33 (nepárne čísla domov), od č. d. 18 po č. d. 36 (párne čísla domov), č. d. 2, 4, 6 a 40


v termíne 22. marec 2018   od 740 hod.  do 1630 hod.

ulice: 
Sama Chalupku
Švermova od č. d. 1 po č. d. 33 (nepárne čísla domov), od č. d. 18 po č. d. 36 (párne čísla domov), č. d. 2, 4, 6 a 40

 

 v termíne 26. marec 2018   od 720 hod.  do 1630 hod.

ulice: 
Sama Chalupku - celá
Švermova - celá
Gorkého od č. d. 15 po č. d. 19, 21 - 24, 26, 27, 28, 34, 44, 51, 57  

 

v termíne 26. marec 2018   od 75hod.  do 1500 hod.

ulice: 
SNP - celá
Sama Chalupku - č. d. 24, 26, 30, 19
Štúrova - od č. d. 1 - 9, 12, 43
Švermova - od č. d. 1 po č. d. 33 (nepárne čísla domov), od č. d. 18 po č. d. 36 (párne čísla domov), č. d.: 2, 4, 6, a 40
Tibavská č. d. 4, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 34


v termíne 27. marec 2018   od 720 hod.  do 1630 hod.

ulice: 
Sama Chalupku - celá
Švermova - celá
Tibavská č. d. 4, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 34
Gorkého - č. d. 5, od č. d. 13 po č. d. 18, 21 - 24, 26, 28, 34, 44, 51, 57 

 

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta