23. 04. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny


el-stoziar
Východoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na údržbe  distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny 

 

v termíne 23. apríl 2018   od 740 hod.  do 1350 hod.

ulice: 

Gorkého - č. d. 21 - 45, 51, 53 - 57, 60, 61,63 a 65  
Hviezdoslavova - č. d. 1 - 12 a č. d. 49

 


v termíne 24. apríl 2018   
od 740 hod.  do 1400 hod.

ulice: 

1. mája - č. d. 2 - 42 (párne čísla domov), č. d. 33 - 51 (nepárne čísla domov), č. d. 86
Kollárova - č. d. 40, 44, 48, 60, 62, 64, 66 a 70 v termíne 25. apríl 2018   od 740 hod.  do 1400 hod.

ulice: 

1. mája - č. d. 3 - 31 (nepárne čísla domov), 
Hollého - č. d. 28  V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta