23. 05. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny 

26. júla 2017  
740 - 1450 hod. 

 pre odberné miesto Sobrance:

úseky: 

ul. Komenského č. d. 1 - 24 
ul. Školská - celá
ul. Hollého od č. d. 30 po č. d. 82 (párne čísla domov), a č. d. 21, 88, 89, 90 a 92  
ul. 1. mája č. d. 55 a č. d. 53
ul. Kpt. Nálepku 2 (materská škola)- ČOM: 0000375633, EIC: 24ZVS0000051047O 
ul. Tyršova č. d. 945/2, 945/3, 945/4, 946/5, 946/6, 946/7 a od č. d. 38 po č. d. 41

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta