23. 03. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na pravidelnej údržbe distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance 


25. septembra 2017  
720 - 1600 hod. 

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: Komárovce  č. d. 1- 20 a č. d. 24 - 41 

 

 

26. a 27. septembra 2017  
720 - 1730 hod. 

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: ul. Tyršova č. d. 24 - 37  a č. d. 56 - 63 

 

28. septembra 2017  
720 - 1130 hod. 

pre odberné miesto Sobrance:

úseky: 
ul. Tyršova č. d. 24 - 37  a č. d. 56 - 63
Komárovce  č. d. 1- 12 a č. d. 31 - 41 

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta