26. 04. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na pravidelnej údržbe distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance 

11. októbra 2017           720 - 1730 hod.
12. októbra 2017           73- 1730 hod.
13. októbra 2017           720 - 1730 hod.
16. októbra 2017           73- 1730 hod.   

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: 
ul. Michalovská č. d. 7 - 33, 79 - 82, 84 - 86 a č. d. 35, 38, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 67 a 68 17. októbra 2017                   730 - 1700 hod. 

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: 
ul. Michalovská 
č. d. 3 - 6
ul. 1. mája od č. d. 2 po č. d. 42
(párne čísla domov), od č. d. 1 po č. d. 51 (nepárne čísla domov)
ul. Kollárova č. d. 60 - 70
ul. Hollého od č. d. 1 po č. d. 15
(nepárne čísla domov), od č. d. 4 po č. d. 28 (párme čísla domov) 
Námestie slobody č. 1

 

18. októbra 2017            730 - 1700 hod. 

19. októbra 2017            730 - 1700 hod. 

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: 
ul. Michalovská č. d. 3, 4, 5 a 6
ul. Hollého od č. d. 1 po č. d. 15
(nepárne čísla domov), od č. 4 po č. d. 28 (párne čísla domov)
Námestie slobody č. 1


26. októbra 2017           750 - 1330 hod.

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: 
časť ul. Tyršovej - č. d.24 - 37
časť ul. Komárovská - č. d. 56 - 62 a 65

 

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta