19. 03. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na pravidelnej údržbe distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny v meste Sobrance 

16. a 23. novembra 2017   

16. novembra 2017 (štvrtok)      800 - 1630 hod.

pre odberné miesto Sobrance:

úsek: 
ul. Štúrova  od č. d. 13 po č. d. 41 a č. d. 10 a 11 

ul. Hviezdoslavova č. d. 28 - 34, č. d. 1123. novembra 2017 (štvrtok)    820 - 1500 hod.

pre odberné miesto Sobrance, časť Komárovce:

od č. d. 13 po č. d. 30, 60 - 64, 88 a 104 - 110 


V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta