24. 05. 2018
   
Písmo

Program H a S rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

eu
Tento Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Sobranciach uznesením č. 87 zo dňa 21.11.2006 .
TENTO DOKUMENT VZNIKOL S FINANCNOU PODPOROU EÚ Z FONDU ERDF
(EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND).

pdf_button Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pdf_button Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - profil územia
pdf_button Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - swot analýza

 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta