27. 05. 2018
   
Písmo

Rozpočet

Rozpočet


2018

pdf button
 Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020


2017

pdf button Návrh Záverečného účtu Mesta Sobrance za rok 2017
pdf button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2017
pdf button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2017
pdf button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2017
pdf button Monitorovacia správa k 30.6.2017
pdf button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2017
pdf button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019 
pdf button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019


2016

pdf_button Záverečný účet Mesta Sbrance za rok 2016
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016
pdf_button Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

2015

pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2015
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2015
pdf_button Monitorovacia správa k 30.6.2015
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2   
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button
 Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
 
2014

pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za 1. polrok 2014
pdf_button 
Plnenie programového Mesta Sobrance rozpočtu za 1. polrok 2014
pdf_button 
Monitorovacia správa k 30.6.2014 
pdf_button 
Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016

2013

pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Hodnotenie plnenia programov - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance - 1. polrok 2013
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance - 1. polrok 2013   
pdf_button 
Monitorovacia správa k 30.6.2013
pdf_button 
Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015 - sumár
pdf_button 
Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015 - sumár
pdf_button 
Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button 
Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button
 Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button Návrh programového rozpoču Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015

2012

pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2012 
pdf_button Hodnotiaca správa za rok 2012
pdf_button Finančné plnenie rozpočtu za rok 2012 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za rok 2012
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za 1. polrok 2012
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2012 
pdf_button Monitorovacia správa k 30.6.2012 
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 - sumár
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 - rekapitulácia
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014

2011:

pdf_button 
Plnenie Programového rozpočtu mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button 
Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button
 Hodnotiaca správa Programového rozpočtu Mesta Sobrance k 31.12.2011 
pdf_button
 Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button
Hodnotiaca správa za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2011 - rekapitulácia
pdf_button Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011 - rekapitulácia
pdf_button Dôvodová správa Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013 - rekapitulácia
pdf_button Dôvodová správa Schválený rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený rozpočet na roky 2011-2013 - rekapitulácia
pdf_button
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Sobrance k 31.12.2010
pdf_button Sumár plnenia Programového rozpočtu podľa jednotlivých programov
pdf_button Plnenie Programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Výdavky rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 - Bežné výdavky
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 - Bežné príjmy

2010:

pdf_button
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010
pdf_button Dôvodová správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010
pdf_button Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 - tabuľková časť
pdf_button Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 - textová časť
pdf_button Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010
pdf_button Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 - dôvodová správa
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - dôvodová správa
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - návrh 
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - návrh - dôvodová správa

2009:

pdf_button Výročná správa
pdf_button Dôvodová správa k záverečnému účtu
pdf_button Záverečný účet - úvodná tabuľka
pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2009
pdf_button Hodnotiaca správa plnenia programov
pdf_button Dôvodová správa - k zmenám č.7 a č.8 rozpočtu
pdf_button Zmena č.7 a č.8 rozpočtu 
pdf_button Komentárová časť - finančný rozpočet na rozpočet 2009
pdf_button Tabuľky - finančný rozpočet na rok 2009 
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

2008:

pdf_button Výročná správa
pdf_button Dôvodová správa k záverečnému účtu
pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2008

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta