22. 04. 2018
   
Písmo

Rozpočet

Rozpočet


2018

pdf button
 Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020
pdf button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018 - 2020


2017

pdf button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2017
pdf button Monitorovacia správa k 30.6.2017
pdf button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2017
pdf button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019 
pdf button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019
pdf button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017 - 2019


2016

pdf_button Záverečný účet Mesta Sbrance za rok 2016
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016
pdf_button Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2016
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016 - 2018

2015

pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2015
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance k 30.6.2015
pdf_button Monitorovacia správa k 30.6.2015
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 3
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2   
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 2
pdf_button Zmena programového rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Zmena finančného rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 č. 1
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button
 Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017
 
2014

pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za 1. polrok 2014
pdf_button 
Plnenie programového Mesta Sobrance rozpočtu za 1. polrok 2014
pdf_button 
Monitorovacia správa k 30.6.2014 
pdf_button 
Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016
pdf_button Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014 - 2016

2013

pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Hodnotenie plnenia programov - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance - 1. polrok 2013
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance - 1. polrok 2013   
pdf_button 
Monitorovacia správa k 30.6.2013
pdf_button 
Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015 - sumár
pdf_button 
Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015 - sumár
pdf_button 
Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button 
Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button
 Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015
pdf_button Návrh programového rozpoču Mesta Sobrance na roky 2013 - 2015

2012

pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2012 
pdf_button Hodnotiaca správa za rok 2012
pdf_button Finančné plnenie rozpočtu za rok 2012 
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za rok 2012
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za 1. polrok 2012
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2012 
pdf_button Monitorovacia správa k 30.6.2012 
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 - sumár
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 - rekapitulácia
pdf_button Schválený rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014

2011:

pdf_button 
Plnenie Programového rozpočtu mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button 
Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button
 Hodnotiaca správa Programového rozpočtu Mesta Sobrance k 31.12.2011 
pdf_button
 Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button
Hodnotiaca správa za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2011 - rekapitulácia
pdf_button Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011
pdf_button Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011 - rekapitulácia
pdf_button Dôvodová správa Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený programový rozpočet na roky 2011-2013 - rekapitulácia
pdf_button Dôvodová správa Schválený rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený rozpočet na roky 2011-2013
pdf_button Schválený rozpočet na roky 2011-2013 - rekapitulácia
pdf_button
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Sobrance k 31.12.2010
pdf_button Sumár plnenia Programového rozpočtu podľa jednotlivých programov
pdf_button Plnenie Programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Výdavky rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 - Bežné výdavky
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 - Bežné príjmy

2010:

pdf_button
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010
pdf_button Dôvodová správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010
pdf_button Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 - tabuľková časť
pdf_button Plnenie finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2010 - textová časť
pdf_button Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010
pdf_button Schválená Zmena č.2 rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2010 - dôvodová správa
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012
pdf_button Schválený programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - dôvodová správa
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - návrh 
pdf_button Programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 - návrh - dôvodová správa

2009:

pdf_button Výročná správa
pdf_button Dôvodová správa k záverečnému účtu
pdf_button Záverečný účet - úvodná tabuľka
pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2009
pdf_button Hodnotiaca správa plnenia programov
pdf_button Dôvodová správa - k zmenám č.7 a č.8 rozpočtu
pdf_button Zmena č.7 a č.8 rozpočtu 
pdf_button Komentárová časť - finančný rozpočet na rozpočet 2009
pdf_button Tabuľky - finančný rozpočet na rok 2009 
pdf_button Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2009 - 2011

2008:

pdf_button Výročná správa
pdf_button Dôvodová správa k záverečnému účtu
pdf_button Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2008

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta