24. 05. 2018
   
Písmo

Organizácia úradu

Organizácia úradu

Primátor mesta Sobrance podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydal 1. októbra 2011 Organizačný poriadok Mestského úradu v Sobranciach

pdf_button ORGANIZAČNÝ  PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU  V  SOBRANCIACH
pdf button Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MsÚ Sobrance
pdf button Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku MsÚ Sobrance
pdf_button
 Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku MsÚ SobranceORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 Mestského úradu v Sobranciach

pdf_button Organizačná štruktúra Mestského úradu v Sobranciach platná od 13.2.2017
pdf_button Dodatok č. 4 k Organizačnej štruktúre MsÚ

pdf_button Organizačná štruktúra Mestského úradu v Sobranciach platná od 01.09.2017
pdf_button Organizačná štruktúra Mestského úradu v Sobranciach platná od 26.10.2017

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta