20. 05. 2018
   
Písmo

Symboly mesta

Symboly mesta

erbzastava

 

 

 V modrom štíte v hornej časti zlatá otvorená koruna s troma zastoknutými zlatými klasmi. V dolnej časti tri strieborné zvlnené pásy.

Kedže historický symbol Sobraniec nie je známy , mesto roku 1977 začalo používať neheraldický novotvar - motyku s dvoma klasmi v hornej časti a vodotryskom , sprevádzaný ratolesťami viniča s dvoma strapcami hrozna v dolnej časti. Znak mal vyjadrovať spojenie symbolov kúpeľníctva a poľnohospodárstva.

Roku 1988 mesto prijalo heraldicky správny novotvar, v ktorom sa takisto spájajú tieto dva motívy. Zvlnené pásy v dolnej časti vyjadrujú vodu - miestne kúpele. Tri klasy vyjadrujú poľnohospodárstvo a spolu s korunou pochádzajú z historického erbu Užskej župy. Mesto prijalo svoj erb 18.februára 1988.
  

 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta