24. 05. 2018
   
Písmo

2014

Prenájom a predaj majetku - 2014

27.11.2014:
pdf_button 
 Prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru - parcela o výmere cca 35 mv k. ú. Sobrance
24.11.2014:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových s výmerou 34,0 m2 v budove Domu služieb, Sobrance
12.11.2014:
pdf_button
 Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. s.č. 287 v Sobranciach

pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru - dve garáže pod budovou na Michalovskej ul.

10.11.2014:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhovna uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Tyršovej ul. s.č. 287 v Sobranciach

06.10.2014:
pdf_button Prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru

16.09.2014:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Nájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu Sobrance

25.06.2014:
pdf_button Ponuka nebytových priestorov na prenájom

04.04.2014:
pdf_button Návrh zlmuvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podavanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov o výmere 32,84 m2, v budove na ul. Kpt. Nálepku č.1, stojacej na parcele "C" KN 570/3

02.04.2014:
pdf_button
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov o výmere 14,40 m2 v budove na ul. Kpt. Nálepku č.1, stojacej na parcele "C" KN 570/3

18.02.2014:

pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button
 Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov o výmere 33 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance

07.01.2014:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom komína - kotolňa K4 Sobrance

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta