24. 05. 2018
   
Písmo

2016

Prenájom a predaj majetku - 201629.12.2016:
pdf_button Prevod vlastníctva majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. jozef Hreňko, Krčava 122

16.12.2016:
pdf_button Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom parcely C KN č. 778/6 v k.ú. Sobrance a na nej stojaceho prístrešku" 

10.11.2016:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov o výmere 22,0 mv budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance"  

07.11.2016:
pdf_button 
Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. jozef Mihalovič a manž. Marta Mihalovičová, Komenského 25, Sobrance

27.07.2016:
pdf button 
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov v budove na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach, stojacej na parcele C KN č. 570/3" 

21.06.2016:
pdf button
 Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom parcely C KN č. 778/6 a časti parcely C KN č. 777/2 v k. ú. Sobrance"

pdf button Návrh kúpnej zmluvy
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely C KN č. 47/4 - ostatné plochy s výmerou 58 mv k. ú. Sobrance"

26.05.2016:
pdf button Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
pdf button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 
pdf button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Nájom parcely C KN č. 42 v k. ú. Sobrance" 

16.05.2016:
pdf_button 
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom garáže č. 1 a garáže č. 2 v budove na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach, stojacej na parcele C KN č. 570/3". 

pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button 
Technický stav vozidla
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže "Predaj osobného vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI Ambiente, evid. č. SO-970 AE"

07.04.2016:
pdf_button
 Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom garáže č. 4 v budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance"

pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Prenájom nebytových priestorov s výmerou 3 mv budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance" 

06.04.2016:
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela s výmerou 49 m- Petra Pongová, Michalovská 1107/70, Sobrance

29.03.2016:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 49/47 - ostatná plocha s výmerou 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance"

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 49/15 - ostatná plocha s výmerou 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance"

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely registra C KN č. 47/2
ostatná plocha s výmerou 481 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 


17.03.2016:
pdf_button Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Nájom časti parcely C KN č. 628/1 v k. ú. Sobrance"

15.01.2016:

pdf button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytových priestorov - Kpt. Nálepku č. 1, Sobrance 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta