23. 04. 2018
   
Písmo

2015

Prenájom a predaj majetku - 2015

 

13.11.2015:
pdf_button Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o dočasnom užívaní pozemku 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - nájom časti parcely C KN č. 292/2 v k. ú. Sobrance

pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytových priestorov - Regionálna nemocnica Sobrance 

06.11.2015: 
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 47/3 v k. ú. Sobrance  

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 47/2 v k. ú. Sobrance   


pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 49/15 v k. ú. Sobrance   

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 49/47 v k. ú. Sobrance  

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 163/32 v k. ú. Sobrance  


02.11.2015:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 560/9 v k. ú. Sobrance  

30.10.2015:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov ma uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 580 v k. ú. Sobrance
 
28.09.2015:
pdf_button Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 580 v k. ú. Sobrance

27.08.2015:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 580 v k. ú. Sobrance


24.08.2015:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parciel registra C KN č. 518/90 a č. 518/21 v k. ú. Sobrance

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely registra C KN č. 771/2 v k. ú. Sobrance

10.07.2015:
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - Prenájom časti kotolne K2

18.05.2015:
pdf_button Návrh zmluvy o dočasnom užívaní pozemku
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme parcely 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - prenájom parcely C KN č. 778/6 v k. ú. Sobrance

pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov v kotolni K4 na Tyršovej ul. súp. č. 1046, Sobrance 

13.03.2015:
pdf_button Prevody vlastníctva majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru

10.03.2015:
pdf_button 
Ponuka nebytových priestorov na prenájom 

04.03.2015

pdf_button Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnenie zámeru
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj parcely CKN č.572/27

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta