21. 01. 2018
   
Písmo

Zmluvy TS

Zmluvy TS

 
 

                                          201706.12.2017   pdf button Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
06. 12. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Čančinová

06. 12. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Čančinová

05.12.2017  pdf button Kúpna zmluva  Unileasing

05.12.2017  pdf button Zmluva o finančnom leasingu Unileasing

28. 11. 2017 pdf button Kúpno -predajná zmluva o kúpe motorového vozidla

27. 11. 2017 pdf button Dohoda č.17/42/054/345 o poskytnutí finančného príspevku na vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblasiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" Aktivita č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
09. 11. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ladislav Orem
01. 11. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Július Demko
31.10.2017   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Vladimír Hašek

04. 10. 2017 pdf button Dodatok č.1 k dohode č.11/2017/§54 - CnTP -A3 - úrad práce
03. 10. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Martina Hocková
26. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Stanko
20. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Miroslav Fedorko
11. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Magda Salóková
07. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ing. Anna Sedláková
06. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Štefan Balog
29. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Pečeňák
23. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Viera Sopková
14. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ľudovít Kažimír
11. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Zdenka Adamová
31. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Darina Hrabovská
26. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Polomčák
20. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Lýdia Kačurová
14. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Mitrová
11. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marián Plachý
07. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Mazárová
04. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ružena Kráľová
04. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Vojtech Marko
27. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Viera Čornejová
27. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Králová
26. 06. 2017 pdf button Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov - ASO VENDING
16. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Klára Chdáková
06. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Kasič
23. 05. 2017 pdf button Dohoda č. 11/2017/§ 54 - CnTP - A3 o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
22. 05. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marek Dudík
28. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Zahorčáková
26. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Emília Hreňová
25. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Helena Medviďová
18. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
                       pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
                       pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
14. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Juraj Kostič
10. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Štefan Čigáš
04. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ema Murgáčová
04. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ernest Vokál
23. 03. 2017 pdf button Dohoda č. 25/§ 50j/NS 2017 o poskytovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21. 03. 2017 pdf button Kúpna zmluva č. Z201712275_Z na Traktorovú kosačku - Slavka Ivanová-Štýl, Vranov nad Topľov
20. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Gabriel Kráľ
14. 03. 2017 pdf button Kúpna zmluva č. Z201710911_Z na stravné poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
10. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ján Bogár
02. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Lipa
20. 02. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Kvetoslava Džubová
31. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Tomáš Čigáš
30. 01. 2017 pdf button Dohoda č. 5/§ 50/PS/2017 o poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marián Suranič
23. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jana Ilková
17. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva č. 01/2017 o prenájme 1 100 l kontajnera - Katarína Simkaničová
17. 01. 2017 pdf button Dohoda o zániku nájomnej zmluvy č. 04/2011 o prenájme 1100 l  kontajnera - MI SPEDITION s.r.o.
10. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Viera Madarasová
10. 01. 2017 pdf button VSE, a.s. - Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132538C
10. 01. 2017 pdf button Slovak Telekom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb                                          
04. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - PharmDr. Elena Piptová           

                                                
                                                         
                                           2016


28. 12 .2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Brecková
07. 12. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ing. Peter Cipa
14. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Magdaléna Horňáková
09. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mikuláš Tomčo
08. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Ivaniš
31. 10. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Valéria Dundová
30. 09. 2016 pdf button Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
27. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mikuláš Džurdženik
06. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zdenko Gaži
05. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Kaťuch
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marek Matta
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Antónia Tkáčová
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Duvaja
30. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Martin Pavlovčák
26. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Krivák
11. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zuzana Kotlanová
01. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Valiga
22. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Jarmila Murgáčová
20. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Andrea Kalvinová
19. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mária Štelmáková
11. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Michal Sivák
07. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Anna Pružinová
07. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mária Laciová
06. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Petrovčík
04. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Lenka Murgáčová
28. 06. 2016 pdf button Zmluva o združenej dodávke plynu č. 165102295 - RIGHT POWER, a.s.
10. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Helena Mikovčíková
08. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Kvetka Petrušková
03. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Iveta Falisová
01. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na prenájom časti stĺpov verejného osvetlenia - HAUERLAND, spol. s r.o.
30. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Viliam Oklamčák
26. 05. 2016 pdf button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bufet mestského kúpaliska - Martin Kendereš
25. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Sobotová
23. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marián Mitro
11. 05. 2016 pdf button Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 02.06.2008 - ROS rekl.obchod.spol. s.r.o.
11. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marcela Legezová
28. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Peter Čurpakovič
20. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ing. Mikuláš Tomčo
06. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľudmila Konáriková
05. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Jarmila Podžubanová
01. 04. 2016 pdf button Kúpna zmluva č. Z20167265_Z na stravné poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
29. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marta Zahorská
22. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marta Buksárová
22. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Mašľák
21. 03. 2016 pdf button DOHODA č. 47/2016/§54 - ŠnZ o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodných UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a)zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
09. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Pečeňáková
04. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Milan Kocúr
17. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Anna Katančíková
12. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Július Štunda
02. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Karína Stančová
12. 01. 2016 pdf button Nájomná zmluva č. 1/2016 o prenájme 1100l kontajnera - Hieu Nguyen Trung04. 01. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zdenek Murgač

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta