26. 04. 2018
   
Písmo

Zmluvy TS

Zmluvy TS

 
 

                                          2018

 

 

08.03.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Mária Rudolfová

28.02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Anna Kasičová

28.02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Beata Maciková

22.02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Milan Tabiš

20.02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Ľubomír Elekanič

13.02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ing. Michal Nebesník

02.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Martin Bonga 

15.01.2018   pdf button Zmluva o pripoje do distribučnej siete - Východoslovenská distribučná
09.01.2018   pdf button
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Kandra
08.01.2018   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Kunderová

                                          2017

12.12.2017   pdf button Dohoda o zániku nájomnej zmluvy kontajnér - Althan Trade
06.12.2017   pdf button Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
06. 12. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Čančinová

06. 12. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Čančinová

05.12.2017  pdf button Kúpna zmluva  Unileasing

05.12.2017  pdf button Zmluva o finančnom leasingu Unileasing

28. 11. 2017 pdf button Kúpno -predajná zmluva o kúpe motorového vozidla

27. 11. 2017 pdf button Dohoda č.17/42/054/345 o poskytnutí finančného príspevku na vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblasiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" Aktivita č.3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
09. 11. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ladislav Orem
01. 11. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Július Demko
31.10.2017   pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Vladimír Hašek

04. 10. 2017 pdf button Dodatok č.1 k dohode č.11/2017/§54 - CnTP -A3 - úrad práce
03. 10. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto -Martina Hocková
26. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Stanko
20. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Miroslav Fedorko
11. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Magda Salóková
07. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ing. Anna Sedláková
06. 09. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Štefan Balog
29. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Pečeňák
23. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Viera Sopková
14. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ľudovít Kažimír
11. 08. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Zdenka Adamová
31. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Darina Hrabovská
26. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Polomčák
20. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Lýdia Kačurová
14. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Mitrová
11. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marián Plachý
07. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Mária Mazárová
04. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ružena Kráľová
04. 07. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Vojtech Marko
30.06.2017   pdf button Nájomná zmluva kontajnéry - Jozef Trašky
30.06.2017   pdf button Dohoda o zániku nájomnej zmluvy - Jozef Trašky

27. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Viera Čornejová
27. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Králová
26. 06. 2017 pdf button Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov - ASO VENDING
16. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Klára Chdáková
06. 06. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef Kasič
23. 05. 2017 pdf button Dohoda č. 11/2017/§ 54 - CnTP - A3 o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
22. 05. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marek Dudík
28. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Anna Zahorčáková
26. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Emília Hreňová
25. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Helena Medviďová
18. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
                       pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
                       pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Čihák
14. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Juraj Kostič
10. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Štefan Čigáš
04. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ema Murgáčová
04. 04. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ernest Vokál
23. 03. 2017 pdf button Dohoda č. 25/§ 50j/NS 2017 o poskytovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21. 03. 2017 pdf button Kúpna zmluva č. Z201712275_Z na Traktorovú kosačku - Slavka Ivanová-Štýl, Vranov nad Topľov
20. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Gabriel Kráľ
14. 03. 2017 pdf button Kúpna zmluva č. Z201710911_Z na stravné poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
10. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Ján Bogár
02. 03. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Michal Lipa
20. 02. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Kvetoslava Džubová
31. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Tomáš Čigáš
30. 01. 2017 pdf button Dohoda č. 5/§ 50/PS/2017 o poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Marián Suranič
23. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jana Ilková
17. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva č. 01/2017 o prenájme 1 100 l kontajnera - Katarína Simkaničová
17. 01. 2017 pdf button Dohoda o zániku nájomnej zmluvy č. 04/2011 o prenájme 1100 l  kontajnera - MI SPEDITION s.r.o.
10. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Viera Madarasová
10. 01. 2017 pdf button VSE, a.s. - Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132538C
10. 01. 2017 pdf button Slovak Telekom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb                                          
04. 01. 2017 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - PharmDr. Elena Piptová           

                                                
                                                         
                                           2016


28. 12 .2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Brecková
07. 12. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ing. Peter Cipa
14. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Magdaléna Horňáková
09. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mikuláš Tomčo
08. 11. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Ivaniš
31. 10. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Valéria Dundová
30. 09. 2016 pdf button Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
27. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mikuláš Džurdženik
06. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zdenko Gaži
05. 09. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Kaťuch
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marek Matta
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Antónia Tkáčová
31. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Duvaja
30. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Martin Pavlovčák
26. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Krivák
11. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zuzana Kotlanová
01. 08. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Valiga
22. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Jarmila Murgáčová
20. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Andrea Kalvinová
19. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mária Štelmáková
11. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Michal Sivák
07. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Anna Pružinová
07. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Mária Laciová
06. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľubomír Petrovčík
04. 07. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Lenka Murgáčová
28. 06. 2016 pdf button Zmluva o združenej dodávke plynu č. 165102295 - RIGHT POWER, a.s.
10. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Helena Mikovčíková
08. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Kvetka Petrušková
03. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Iveta Falisová
01. 06. 2016 pdf button Nájomná zmluva na prenájom časti stĺpov verejného osvetlenia - HAUERLAND, spol. s r.o.
30. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Viliam Oklamčák
26. 05. 2016 pdf button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bufet mestského kúpaliska - Martin Kendereš
25. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Sobotová
23. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marián Mitro
11. 05. 2016 pdf button Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 02.06.2008 - ROS rekl.obchod.spol. s.r.o.
11. 05. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marcela Legezová
28. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Peter Čurpakovič
20. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ing. Mikuláš Tomčo
06. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ľudmila Konáriková
05. 04. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Jarmila Podžubanová
01. 04. 2016 pdf button Kúpna zmluva č. Z20167265_Z na stravné poukážky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
29. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marta Zahorská
22. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Marta Buksárová
22. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Ján Mašľák
21. 03. 2016 pdf button DOHODA č. 47/2016/§54 - ŠnZ o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodných UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a)zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
09. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Eva Pečeňáková
04. 03. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Milan Kocúr
17. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Anna Katančíková
12. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Július Štunda
02. 02. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Karína Stančová
12. 01. 2016 pdf button Nájomná zmluva č. 1/2016 o prenájme 1100l kontajnera - Hieu Nguyen Trung04. 01. 2016 pdf button Nájomná zmluva na hrobové miesta - Zdenek Murgač

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta