Slovenská verzia    English version

Primátor mesta

Primátor mesta Ing. Pavol DŽURINA
Kontakt: Tel: 056/652 35 10
Fax: 056/652 22 10
e-mail: primator@sobrance.sk

Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

www.decent.sk