Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Vybavuje: Beáta Ďuranová
Kontakt: beata.duranova@sobrance.sk 

 

Hlásenie trvalého pobytu:

Čo potrebujeme:
- platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok      o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
- doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Poplatky:
- bez  poplatku

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia:

Čo potrebujeme:
- platný občiansky preukaz

Poplatky:
- bez  poplatku

Upozornenie:
- občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť    v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu       a odovzdať občiansky preukaz na OO PZ

Lehota na vybavenie:
- na počkanie

Zrušenie trvalého pobytu:

Čo potrebujeme:

- nie je potrebná žiadna agenda

Upozornenie:
- trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky /a odovzdá občiansky preukaz na OO PZ/. Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný MsÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu

Lehota na vybavenie:
- na počkanie

Poplatky:
- bez  poplatku

Hlásenie prechodného pobytu:

Čo potrebujeme:
- platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného            mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa          v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
- doklad  o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť,
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená       súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je        odkúpený do  osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby   k prechodnému pobytu.
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!   

Poplatky:
- bez  poplatku

Lehota na vybavenie:  
- na počkanie

Zrušenie prechodného pobytu:

Čo potrebujeme:

- platný občiansky preukaz
- potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu/

Poplatky:
- bez  poplatku

Upozornenie:
- prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený

Vystavenie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte:

Čo potrebujeme:

- platný občiansky preukaz

Poplatky:
- 5 €  platí sa v hotovosti priamo v pokladni Mestského úradu

Lehota na vybavenie:
- na počkanie

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianského preukazu:

Čo potrebujeme:
- rodný list dieťa, ak je narodené v zahraničí a jeden z rodičov je tiež narodený v zahraničí tak aj osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace

Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- na počkanie
 

Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy:
 

Čo potrebujeme:
- kolaudačné rozhodnutie /užívacie povolenie/ - na budovy a domy postavené od 1.10.1976
- stavebné povolenie na budovy a domy postavené do 1.10.1976
- geometrický plán  - na nové stavby alebo dodatočne skolaudované
- doklad o vlastníctve pozemku
- vyplnenú žiadosť


Upozornenie:
- v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte Štátny okresný archív Michalovce o vydanie kópie


Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- do 25 dní

Vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy:

Čo potrebujeme:
- rozhodnutie stavebného úradu o zrušení stavby


Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- do 25 dní


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka