Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

KONTAKTY

Adresa: 

Mestský úrad Sobrancevklad obrazka zo serveru      

Štefánikova 23

073 01 Sobrance

GPS súradnice:

Kontakty:

telefón: +421 905 428 285
  +421 56 652 22 10
fax: +421 56 652 24 10
e-mail: sekretariat@sobrance.sk

Pracovná doba:

Pondelok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda 7:30 - 16:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok 7:30 - 15:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

Stránkové hodiny pre verejnosť:

Pondelok 7:30 - 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok 7:30 - 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda 7:30 - 16:00 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok 7:30 - 15:30 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok 7:30 - 15:00 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

Identifikačné údaje:

IČO: 325 791

DIČ: 2020752404

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., SK56 0200 0000 0000 3282 6552:

Organizačná štruktúra, kontakty:

Primátor mesta:

Ing. Pavol Džurina, primator@sobrance.sk, tel.:

Zástupca primátora:

Ing. Roman Oklamčák, roman.oklamcak@sobrance.sk, tel.:

Hlavný kontrolór:

JUDr. Pavol Kozma, kontrolor@sobrance.sk, pavol.kozma@sobrance.sk, tel.:

Referát sekretariátu primátora:

Bc. Martina Kalvinová, sekretariat@sobrance.sk, tel.:

Oddelenie organizačno správne, školstva, sociálnych vecí, cestovného ruchu a kultúry:

Vedúci oddelenia, personalistika a odmeňovanie, cestovný ruch, organizačno správna agenda:

Ing. Anna Gregušová, anna.gregusova@sobrance.sk, tel.:

Referent evidencia obyvateľstva, pokladňa:

Miroslava Falisová, miroslava.falisova@sobrance.sk, tel.:

Referent matrika, ZPOZ, overovanie, IOM:

Bc. Ingrid Vodhanelová MBA, ingrid.vodhanelova@sobrance.sk, tel.:

Referent kultúra, archív:

Bc. Ján Kica, jan.kica@sobrance.sk, tel.:

Školský úrad:

Mgr. Gabriela Kozmová, gabriela.kozmova@sobrance.sk, tel.:

Oddelenie finančné a správy majetku:

Vedúci oddelenia, rozpočet, účtovníctvo:

Anna Buxarová, anna.buxarova@sobrance.sk, tel.: +421 917 765 849

Referent účtovníctvo:

Ing. Alžbeta Kušnírová, alzbeta.kusnirova@sobrance.sk, tel.: +421 917 765 849

Mária Homolová, maria.homolova@sobrance.sk, tel.: +421 917 765 849

Referent správa majetku, budov, zmluvné vzťahy:

Ing. Marián Rybnický, marian.rybnicky@sobrance.sk, tel.: +421 917 765 849

Referent dane a poplatky:

Katarína Dudíková, katarina.dudikova@sobrance.sk, tel.:

Oddelenie miestneho rozvoja, výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia:

Vedúci oddelenia, inv. výstavba, verejné obstarávanie, projekty, doprava, BOZP, PO:

Ing. Michal Dinič, michal.dinic@sobrance.sk, tel.: +421 907 947 634

Referent spoločný stavebný úrad, stavebný poriadok:

Viliam Paško, viliam.pasko@sobrance.sk, tel.: +421 907 947 634

Referent investičná výstavba, miestny rozvoj, projekty, odpadové hospodárstvo, ŽP, ÚP, ŠFRB:

Ing. Jozef Rajzák, jozef.rajzak@sobrance.sk, tel.: +421 907 947 634, 056/6521006

Referent investičná výstavba, projekty, ŽP:

Ing. Peter Šulgan, peter.sulgan@sobrance.sk, tel.: +421 907 947 634

Prístupnosť:

Toto webové sídlo www.sobrance.sk spravuje Mesto Sobrance a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla - zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v účinnosti od 15. júla 2010.

Kompetencie:

Mesto Sobrance pri výkone samosprávy vykonáva úkony podľa §4 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

Správca obsahu:

Mesto Sobrance                                                                                                              Mestský úrad Sobrance               
Štefánikova 23
073 01 Sobrance

Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk   

 


 

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka