Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sobrance č. .../2019, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance

Vklad obrázka zo servera

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sobrance č. .../2019, o určení výšky dotácie na mzdy a pr ...viac...

Zverejnené 13.2.2019


 

Výberové konania na obsadenie jednotlivých pozícií Kancelárie MAS

Vklad obrázka zo serveru

Výberové konania na obsadenie jednotlivých pozícií Kancelárie MAS. Inzerát na manažéra MAS je zverej ...viac...

Zverejnené 13.2.2019


 

Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2019 - 2021

Vklad obrázku zo servera

Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2019 - 2021
viac...

Zverejnené 13.2.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

erb.jpg

Oznámenie o začatí stavebného konania "Sobrance ul.Tyršova - demontáž a zriadenie NN vedenia.
...viac...

Zverejnené 12.2.2019


 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar.jpg

Oznam plánované prerušenie distribúcie elektriny 25.február 2019.
viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar.jpg

Oznam Plánované prerušenie distribúcie elektriny v termínoch 18. a 19. februára 2019.
viac...

Zverejnené 30.1.2019


 

Územné rozhodnutie

erb.jpg

Územné rozhodnutie stavby "Sobranecký potok - protipovodňová ochrana mesta, líniová stavba
viac...

Zverejnené 24.1.2019


 

Územné rozhodnutie

erb.jpg

Optická trasa 013KO Brehov -0248KO Kraľovský Chlmec – 0297KO Leles – 0134KO Veľké Kapušany – 011KO S ...viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

erb.jpg

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča
viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

Výrub drevín

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpg

Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.
viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

erb.jpg

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania
"Sobranecký potok protipovodňová ...viac...

Zverejnené 20.12.2018


 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Sobranciach

Vklad obrazka zo servera

Primátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach ktoré sa uskut ...viac...

Zverejnené 29.11.2018


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vklad obrazka zo servera

Územné konanie o umiestnení stavby: Optická trasa 0133KO Brehov - 0248KO Kráľovský Chlmec - 0297KO L ...viac...

Zverejnené 29.11.2018


 

Výrub drevín

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpg

Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
viac...

Zverejnené 23.11.2018


 

Výsledky komunálnych volieb 2018

i_5329042.jpg

Zverejnené 12.11.2018


 

Pozvánka - 40. zasadnutie MsZ v Sobranciach

erb.jpg

Primátor mesta zvoláva 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 8. novembra 2018 o ...viac...

Zverejnené 2.11.2018


 

Výrub drevín

Vklad obrázka zo serveru

Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.
viac...

Zverejnené 25.10.2018


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polície

i_4809182.jpg

Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance,  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste ...viac...

Zverejnené 22.10.2018


 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vklad obrazka zo servera

Oznam - plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.10.2018
viac...

Zverejnené 8.10.2018


 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziar.jpg

Oznam - plánované prerušenie distribúcie elektriny 12.10.2018.
viac...

Zverejnené 26.9.2018


 

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov primátora

erb.jpg

Zverejnené 25.9.2018


 

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov poslanci

erb.jpg

Zverejnené 25.9.2018


 

Územné rozhodnutie

erb.jpg

Územné rozhodnutie - Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance
viac...

Zverejnené 19.9.2018


 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste Sobrance

Vklad obrázka zo serveru


 
 
NÁZOV PROJEKTU
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v me ...viac...

Zverejnené 19.9.2018


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

1.jpg

Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance, zverejňuje v zmysle § 6 zákona č. 552/ ...viac...

Zverejnené 13.9.2018


 

Návrh VZN, záväzná časť ÚP

erb.jpg

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Sobrance, Zmeny a doplnky č.3, Sobr ...viac...

Zverejnené 13.9.2018


 

Informácia o prerušení distribúcie elektriny

el-stoziar.jpg

Plánované prerušenia distribúcie elektriny 2.10.2018, 3.10.2018.
viac...

Zverejnené 11.9.2018


 

Informácia o prerušení distribúcie elektriny

el-stoziar.jpg

Plánované prerušenia distribúcie elektriny 19.9.2018, 21.9.2018, 24.9.2018, 25.9.2018, 26.9.2018
...viac...

Zverejnené 5.9.2018


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste príslušníka mestskej polície

i_4809182.jpg

Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance,  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste ...viac...

Zverejnené 22.8.2018


 

Výrub drevín

nalepky-na-stenu-stromy.jpg.large.jpg

Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie.
viac...

Zverejnené 22.8.2018


 

Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance

el-stoziar.jpg

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a .s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO 36599361 doručil dňa 1 ...viac...

Zverejnené 1.8.2018


 

Stavebné povolenie stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DP

erb.jpg

Mesto Sobrance povoľuje stavebníkovi Východoslovenská distribučná a.s. Košice stavbu "Sobrance, ul. ...viac...

Zverejnené 26.7.2018


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

erb.jpg

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby "Optická trasa 0275KO Z ...viac...

Zverejnené 21.6.2018


 

Tibavská ulica - stavebné konanie

erb.jpg

Mesto Sobrance začalo dňa 16.5.2018 stavebné konanie na stavbu: Sobrance, Tibavská ul. - úprava NN a ...viac...

Zverejnené 31.5.2018


 

Pozvánka - 37. zasadnutie MsZ

erb.jpg

Primátor mesta zvoláva 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 1. júna 2018 o 1500 ...viac...

Zverejnené 29.5.2018


 

Oznámenie - POH KK 2016 - 2020

odpad.jpg

Mesto Sobrance zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadové ...viac...

Zverejnené 29.5.2018


 

Pozvánka 36. zasadnutie MsZ

vklad obrazka zo servera

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bude dňa 28. marca 2018 o 15:00 hod.
viac...

Zverejnené 22.3.2018


 

Výrub drevín

vklad obrazka zo servera

Mesto Sobrance oznamuje začatie správneho konania vo veci - Ing. Štefan Melník, Ing. Emília Melníkov ...viac...

Zverejnené 22.3.2018


 

Optická sieť rozhodnutie

erb.jpg

Mesto Sobrance vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie optickej siete pre pripojenie zákla ...viac...

Zverejnené 6.2.2018


 

Oznámenie Tibavská ulica

erb.jpg

Mesto Sobrance oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie optickej Orange 0118KO Sobrance

erb.jpg

Mesto Sobrance oznamuje o začatí územného konania o umiestnení stavby "Rozšírenie optickej siete pre ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

Projekt bezpečné Sobrance - III. etapa

erb.jpg

                                                                
                             ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020

erb.jpg

Zverejnené 22.1.2018


 

Komunitné centrum - výberové konanie

Vklad obrázka do textu

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na plný pracovný úväzok na 1 pracovné miesto odborného prac ...viac...

Zverejnené 3.12.2017


 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka