Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum SobranceVytlačiť
 

o.jpg

 

 

Názov projektu:              KOMUNITNÉ CENTRUM SOBRANCE

Názov prijímateľa:          Mesto Sobrance

Kód projektu ITMS:        312060F532

Trvanie projektu:            04/2019 – 04/2020

Cieľ projektu:                 Vybudovanie komunitného centra za účelom podpory integrácie MRK

Stručný popis projektu:

Vzhľadom na zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít v meste Sobrance sa samospráva snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. K tomuto by malo napomôcť aj nové komunitné centrum, v ktorom sa bude môcť vykonávať komunitná a sociálna práca s cieľom preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Poslaním komunitného centra bude poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívna, osvetová činnosť, záujmová činnosť a poskytovania odborných činností a aktivít s cieľom prispieť prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Očakávanými merateľnými ukazovateľmi v rámci projektu sú:

1. počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry (komunitných centier), v rámci tohto merateľného ukazovateľa dôjde k vybudovaniu komunitného centra na území s prítomnosťou MRK.

2. počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach, v rámci tohoto merateľného ukazovateľa dôjde k vytvoreniu dvoch pracovných miest cielene pre osoby z prostredia MRK v rámci realizácie projektu.

Vybudovaním komunitného centra, následnou komunitnou prácou a dosiahnutím merateľných ukazovateľov sa zlepší technická vybavenosť v obci s prítomnosťou MRK, zlepší sa prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, dôjde k zlepšeniu v oblasti 3DE.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

                                    www.ludskezdroje.gov.sk                                   

www.minv.sk


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka