Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Sobrance Vytlačiť
 

loga.jpg

 

Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného

odpadu v meste Sobrance

 

Mestu Sobrance bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Sobrance“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001790 bola podpísaná dňa 27.06.2018. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 29.06.2018 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 30.06.2018. Dĺžka realizácie aktivít projektu je 13 mesiacov.

Cieľom realizácie projektu je zvýšenie počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorý bude dosiahnutý sanáciou nelegálnej skládky komunálneho odpadu vrátane eliminácie jej nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a následne vybudovaním a vybavením stojiska pre kontajnery na komunálny odpad. Tým sa zabráni vzniku nových nelegálnych skládok komunálneho odpadu ohrozujúcich životné prostredie a zdravotný stav občanov žijúcich v okolí takýchto nelegálne vytvorených skládok odpadu.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

- Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok – 657

- Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk - 657

- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu - 74 675,16 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 70 941,40 EUR.

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

www.esf.gov.sk                                                                                             www.minv.sk


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka