Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pôsobnosť a kontakty

Školský úrad so sídlom v Sobranciach
Štefánikova 23
073 01 Sobrance

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda 7:30 - 16:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok 7:30 - 15:45 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok 7:30 - 15:15 Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

Kontakty:

telefón +421 56 652 22 10
fax +421 56 652 22 10

Odborný zamestnanec: Mgr. Gabriela Kozmová
e-mail: kozmova.gabriela@sobrance.sk 
telefón: +421 905 515 559

Školský úrad:

Mesto Sobrance na základe Rozhodnutia Krajského školského úradu v Košiciach číslo 2004/00404-1 zo dňa 25. 6. 2004 v zmysle § 10 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdená ako školský úrad s účinnosťou od 1. 7. 2004.
Školský úrad so sídlom v Sobranciach v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17 zo dňa 15. 4. 2004 zabezpečuje od 1. 7. 2004 prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry pre obce: Sobrance, Choňkovce, Podhoroď, Porúbka, Vyšná Rybnica.

Pre školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a školského zariadenia

- kontrolu dodržiavania všeobecne záväznych právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok. Organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo

- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

Odborný zamestnanec môže:

- zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov  podľa § 16, § 17, § 18, § 22, § 23 školského zákona,

- byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činností obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8 školského zákona.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka