Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

 Vklad obrazka zo servera                  S2.png             S3.jpgPre mesto Sobrance bol schválený projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

                     Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

 

Stručný popis projektu:

Realizácia projektu:

                                                          07/2017 – 05/2019

Aktivity projektu:

          302M71400001 - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

                                             302M714P0001 - Podporné aktivity

 

Výška NFP:

                                                               181 678,76 EUR

 

sídlo RO: www.mpsr.sk

 

Stručný opis projektu:

Navrhovaná stavba „Sobrance – revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55“ sa nachádza v katastrálnom území mesta Sobrance, na parcele KN-C 483/1. Riešené územie zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany ohraničené bytovými domami v tvare písmena L. Zo západnej strany je územie ohraničené komunikáciou a garážami. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov sídlisk mesta Sobrance a zároveň zlepšenie sídelného prostredia prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, rekonštrukciou a výstavbou detského ihriska, výstavbou altánku, opravou chodníkov, vytvorením workoutového ihriska, vytvorením výbehu pre psov, výstavbou parkovej zelene, osadením lavičiek a smetných košov a rekonštrukciou a rozšírením rozvodu verejného osvetlenia.

 

Realizáciou projektu sa zabezpečí:

• vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov

• zvýšenie úžitkovej hodnoty územia

• zlepšenie kvality života v urbanizovanom prostredí zvýšením biodiverzity

• zvýšenie ekologickej stablity územia

• zlepší sa estetický výraz urbanizovanej plochy

• minimalizuje sa vplyv hluku a znečistenie ovzdušia

• lepšie spolunažívanie obyvateľov

• zvýšenie bezpečnosti a čistoty lokality

 

Počas realizácie projektu prijímateľ NFP uvedené informácie pravidelne aktualizuje.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka