Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Sobrance » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 247
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
02/01/2019/SOB/EMKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebExterné riadenie projektu Sobrance - Základná umelecká škola - Zníženie energetickej náročnosti objektu10 800,00 €21.3.2019nestanovený
Zmluva o zriadení vecného bremenaBc. Peter TomkoZmluva o zriadení vecného bremenaNa základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti „C -Ťarchy“, v znení: „Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena – Bc. Peter Tomko, Tyršova 1467/111, 073 01 Sobrance, nar.19.07.1965, strpieť uloženie elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na parc. C KN č. 483/5 a parc. C KN č.1019/1 v rozsahu Geometrického plánu č. 34834001-43/2018“ 643,10 €21.3.2019nestanovený
Zmluva o nájme parkoviskaMFK SobranceZmluva o nájme parkoviskaPredmetom zmluvy je nájom majetku prenajímateľa, nachádzajúceho sa v areáli futbalového štadióna na ul Pavla Horova 3 v Sobranciach a to stavby s názvom - Spevnená plocha – parkovisko futbalový štadión, postavenej na parcele CKN č.293/4 v k.ú. Sobrance.1,00 € (jednotková)19.3.2019nestanovený
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestMartin TabišDohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorovPlatnosť Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.05.2000 končí dňa 31.12.20180,00 €16.3.2019nestanovený
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/1Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu0,00 €15.3.2019nestanovený
Kupna zmluva 3/2019LEKOS, s.r.oKúpna zmluva 3/2019Dodávka kamerového systému4 950,53 €15.3.2019nestanovený
00325791KE1536NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.,Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporeníÚprava práva a povinnosti pri DDS0,00 €15.3.2019nestanovený
Zmluva č. 40-000148955PO2019Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtokuDodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku0,00 €12.3.2019nestanovený
Dodatok č.5 k najomnej zmluveMestský bytový podnik Sobrance s. r. o.Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní nehnuteľnostíZmena nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľností0,00 €12.3.2019nestanovený
Zmluva č.2Materská škola, Gagarinova 916, 073 01 SobranceZmluva č.2 o zverení majetku Mesta Sobrance do správyZverenie do správy Detské ihrisko v areáli MŠ na ulici Komenského v Sobranciach0,00 €9.3.2019nestanovený
Dodatok 13Technické služby Mesta SobranceDodatok č.13 k dohode o správe majetku Mesta SobranceMesto Sobrance zveruje do správy správcovi- Technickým službám Mesta Sobrance, Gorkého 55 Sobrance, IČO: 35513861 s účinnosťou od 01. marca 2019 nehnuteľný majetok mesta -stavbu s názvom „Chodník medzi Ul.1.mája a ul. Kollárovou „ v obstarávacej hodnote 18.420,83 € , v evidencii majetku vedený pod inventárnym číslom STA 1220,00 €8.3.2019nestanovený
I312041R92801Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPodpora opatrovateľskej služby v meste Sobrance 178 877,40 €5.3.2019nestanovený
5100307464S/2019Východoslovenská energetika a.s.Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberných miest0,00 €23.2.2019nestanovený
690/2018Úrad vlády Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 201819 000,00 €22.2.2019nestanovený
Príloha č.22FÚRA s.r.o.Príloha č.22 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmiZmena cien na základe inflácie0,00 €16.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 247

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Fotogaléria

Stravovanie seniorov

Turisticko informačné centrum

Centrum voľného času

Mestská polícia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka